ŠE NEKAJ ZAKLJUČNIH DEL NA TRASAH VODOVODA IN OBJEKTIH

ponedeljek, 17.08.2015

Grad, 17. avgust 2015 – V občinah Cankova, Puconci, Rogašovci, Kuzma in Grad, ki spadajo v Sklop 2 pri gradnji transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov v projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«, so julija marsikje zaključili gradbena dela, s tem pa aktivnosti še niso končane.

V občini Cankova so izgradili primarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 4.290 metrov, sekundarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 15.112 metrov in transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 8.993 metrov. Ob tem pa tudi realizirali izgradnjo črpališča Korovci v stopnji 86 odstotkov. Malo čez 90 odstotkov pa tudi VH Gornji Črnci s črpališčem.

V Puconcih so do konca izgradili sekundarno vodovodno omrežje, in sicer v skupni dolžini 41.698 metrov, prav tako tudi transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 4.405 metrov. Prečrpališče Otovci pa je ob koncu meseca bilo zgrajeno v 88 odstotkih, nekaj manj pa Črpališče Mačkovci. Sicer pa so dela izvedena tudi pri gradnji  Prečrpališča Prosečka vas, kjer so naredili dobrih 66 odstotkov, še več – skoraj 80 odstotkov – pa na Črpališču Dankovci, skoraj 85 odstotkov pa na Prečrpališču Kuštanovci. Rekonstrukcija Črpališča Predanovci pa je dosegla 53 odstotkov predvidene izgradnje.

Rogašovci imajo zaključeno izgradnjo primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 5.842 metrov,  sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 6.962 metrov in transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 2.232 metrov. Skoraj dokončali so tudi izgradnjo VH in črpališča Rogašovci.

Občina Kuzma ima dokončano izgradnjo primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 3.344 metrov, transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 586 metrov. Nista pa še dokončana VH Lepošev breg, kjer morajo narediti še 15 odstotkov objekta, Črpališča Trdkova, kjer je narejenih nekaj več kot 80 odstotkov planiranega.

V Gradu so ob koncu meseca dokončali izgradnjo transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 1.122 metrov, Črpališče Grad pa je skorajda dokončano.

V celotnem sklopu so preostala še zaključna dela po trasah vodovoda in objektih, izvaja se tehnične preglede in pridobiva uporabna dovoljenja.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

--------------------------------

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84