DELA POTEKAJO V SKLADU S PLANOM

torek, 17.02.2015

Sklop 3 projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«

DELA POTEKAJO V SKLADU S PLANOM

Grad,  17. februar 2015 – Gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodov projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B« poteka tudi v Sklopu 3, v katerega so vključene občine Gornji Petrovci, Moravske Toplice, Hodoš, Šalovci. Januarska in februarska dela v teh občinah so potekala in potekajo v skladu s prioritetnim planom.

V občini Moravske Toplice tako izvajajo dela na primarnem vodovodu Vučja Gomila (VVG 1/2, VVG-2, SMT-2), sekundarnem vodovodu Suhi vrh – Prosenjakovci (VFS-1), vodohranih Bogojina, Vučja Gomila in Suhi vrh ter črpališču Moravske Toplice.

V občini Gornji Petrovci pa dokončujejo odseke na transportnih vodovodih Kančevci – Panovci, Panovci – Križevci, Gornji Petrovci – Križevci. Prav tako še izvajajo dela na vodohranu in črpališču Panovci, vodohranu Pindža in sekundarnem vodovodu Gornji Petrovci.

Odsek transportnega vodovoda VHO 1 pa zaključujejo v občini Hodoš, kjer so ob koncu prejšnjega leta zakoličili traso vodovoda. V Šalovcih pa bodo v prvih dveh mesecih letošnjega leta zaključili odsek sekundarnega vodovoda, delajo pa tudi na objektih vodohrana in črpališča Dolenci I, II in III.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

--------------------------------

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84