DELA V POSAMEZNIH SKLOPIH SO V ZAKLJUČNI FAZI

torek, 29.09.2015

Grad, 29. september 2015 -  V dvanajstih pomurskih občinah, ki so del projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« se ta za celotno Pomurje izredno pomemben projekt  zaključuje. S Sistemi A, B in C je dejansko pokril celotno Pomurje. V Sistemu B sodelujejo občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Projekt njihovim prebivalcem ob zaključku prinaša boljšo in celovitejšo oskrbo s kakovostno pitno vodo, na novo izgrajeno, ponekod pa posodobljeno javno vodovodno omrežje, mrežo hidrantov za potrebe požarne varnosti in ne nazadnje tudi posodobljena vozišča in pločnike, kjer se je med projektom gradil vodovod. 

V občinah, ki so v projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« del Sklopa 1, so dela tako rekoč zaključena. Pridobljena so vsa uporabna dovoljenja, treba je odpraviti še pomanjkljivosti, ugotovljene na kakovostnih pregledih objektov. Torej za objekte in sistem, ki je v občinah Beltinci, Murska Sobota in Tišina.

Gradbena in zaključna dela so opravljena tudi v Sklopu 2, kamor spadajo občine Cankova, Puconci, Rogašovci, Kuzma in Grad. V teh občinah se sedaj izvaja še tehnične preglede, hkrati pa tečejo postopki za pridobitev uporabnih dovoljenj.

Je pa nekaj del v zaključni fazi treba še narediti v občinah, ki so del Sklopa 3, torej v Gornjih Petrovcih, Hodošu, Moravskih Toplicah in Šalovcih. Tu poteka predvsem zaključna faza pridobivanja dokumentacij za izvedbo tehničnih pregledov, ki bodo oktobra.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

--------------------------------

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84