GRADNJA VODOHRANOV V ZAKLJUČNI FAZI

petek, 15.05.2015

Spomladanska dela v sklopu 1 projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«

GRADNJA VODOHRANOV V ZAKLJUČNI FAZI

Grad, 15. maj 2015 -  Gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodov v Sistemu B, Sklop 1 zajema dela v občinah Beltinci, Murska Sobota in Tišina, kjer so marca in aprila izvedli več del.

Marca so v občini Beltinci delali na odsekih transportnega vodovoda VBE-1, primarnih vodovodov VBE-3 in VBE-5, sekundarnih vodovodov SB–1.64 in SB–1.65 ter na stolpnem vodohranu Beltinci, tako so v naslednjem mesecu naredili povezavo do odjemnih mest na odsekih transportnega vodovoda VBE-1, prav tako na odsekih sekundarnih vodovodov SB–1.64 in SB–1.65. Pri stolpnem vodohranu Beltinci pa so opravili tlačni preskus cevovoda, izpiranje, analizo vode, pa tudi zaključna dela in uredili okolico. Delali pa so tudi na odsekih primarnih vodovodov VBE-2,  VBE-3 in VBE-5.

V občini Murska Sobota so po zaključku del na vodovodnih trasah naredili priključitev rekonstruiranega črpališča Krog, dela pa so opravljali tudi pri rekonstrukciji stolpnega vodohrana Murska Sobota. Opravili so tudi sanacijo asfalta v Cankarjevi ulici. V občini Tišina pa so naredili NN-priključek pri črpališču Tropovci.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

--------------------------------

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84