O oskrbi 12 pomurskih občin s pitno vodo v novih zloženkah

sreda, 28.10.2015

Grad, 28. oktober 2015 – Prebivalci občin Beltinci, Cankova, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina so s projektom Oskrba s pitno vodo – Sistem B pridobili zanesljiv vodovodni sistem, ki jih oskrbuje s kakovostno pitno vodo.

Ob zaključku projekta so vsa gospodinjstva, podjetja in ustanove sodelujočih občin Sistema B prejeli novi zloženki, v katerih so predstavljene informacije o obsegu del, o doseženih ciljih in koristih skupnega projekta.

Prva zloženka predstavlja podatke o obsegu vseh opravljenih del v okviru projekta, iz katerih se lahko prebivalci seznanijo z obsegom nove infrastrukture tako v njihovi občini kot tudi v ostalih občinah, vključenih v projekt. V drugi zloženki pa so župani vseh 12 sodelujočih občin izpostavili koristi in učinke, ki jih je uresničitev oskrbe s kakovostno pitno vodo prinesla njihovi občini ter ocenili sodelovanje z ostalimi občinami. Zloženke so objavljene tudi na spletni strani projekta: http://www.pomurskivodovod-sistemb.si/zlozenka.

Kratka in jedrnata vsebina v izdanih tiskovinah tako izčrpno predstavlja obseg in dosežene rezultate tega, za območje 12 občin Pomurja, izjemnega projekta. Ta poleg osnovnega doseženega cilja, ki je kakovostna pitna voda v vsak dom, namreč prinaša širok spekter pozitivnih učinkov za razvoj tako posameznih vpletenih občin kot celotne regije.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84