Občina Cankova: Oskrba s pitno vodo je projekt stoletja za Pomurje

četrtek, 22.10.2015

Cankova, 22. oktober 2015 –  Župan občine Cankova Drago Vogrinčič ocenjuje projekt oskrbe s pitno vodo kot projekt stoletja za Pomurje in je zadovoljen s pozitivnimi učinki, ki jih projekt prinaša občanom in širši regiji.  

Investitorji projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« so poleg nosilne občine Grad, občine Cankova, Beltinci, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Z zaključkom so bili izpolnjeni primarni cilji projekta, izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin sistem B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo vključenih še 10.180 prebivalcev. V okviru projekta so bili zgrajeni primarni in sekundarni vodovodi in transportni vodi z objekti. 

Župan občine Cankova Drago Vogrinčič je ob zaključku projekta povedal: »Projekt Oskrba s pitno vodo ocenjujem kot projekt stoletja, ne samo za občino Cankova, temveč za vso Goričko in za celotno regijo. S tem namreč uresničujemo ustavno človekovo pravico do zdrave pitne vode, kar je dolžnost in obveza tako občine kot države. Zadovoljen sem, da bo po desetih letih trdega dela priprave projektov in sodelovanja s pomurskimi občinami izvedba projekta zagotovila sedanjim in bodočim generacijam oskrbo s kakovostno vodo. V tem času smo se namreč, zaradi suš in vremenskih sprememb, soočali s padcem nivoja podtalnice, pomanjkanjem vode tako za gospodinjstva kot v kmetijstvu. V času izvedbe projekta nas je vse sodelujoče obvezovala skupna odgovornost in naloga, da optimalno strokovno končamo z izgradnjo vodovodnega omrežja in ga tudi predamo v uporabo. S tega stališča ocenjujem, da je sodelovanje potekalo korektno.«

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B znaša 49,5 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad, ter Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84