Občina Kuzma: Velik pomen projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja za nemoteno oskrbo z zdravo pitno vodo

petek, 16.10.2015

Kuzma, 16. oktober 2015 –  Čeprav so imeli v občini Kuzma že izgrajeno javno vodovodno omrežje, pozdravljajo celovit projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja in izpostavljajo njegov velik pomen za nemoteno oskrbo vseh prebivalcev Pomurja s kakovostno pitno vodo. 

Investitorji projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«, so poleg nosilne občine Grad, občine Hodoš, Kuzma, Gornji Petrovci, Beltinci, Cankova, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Z zaključkom so bili izpolnjeni primarni cilji projekta, izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin sistem B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo vključenih še 10.180 prebivalcev. V okviru projekta so bili zgrajeni primarni in sekundarni vodovodi in transportni vodi z objekti. 

Župan Občine Kuzma Jožef Škalič, ki je z izvedbo projekta sicer zmerno zadovoljen, je ob zaključku projekta izpostavil: »Izvedba celovita projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja je znatno pripomogla k nemoteni oskrbi vseh prebivalcev z zdravo pitno vodo. Realizacijo projekta lahko samo pozdravimo, že zaradi tega, ker gre za enega največjih projektov v Pomurju.«

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B znaša 49,5 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad, ter Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84