Občina Moravske Toplice: Kakovostna pitna voda tudi za naselja na gričevnatem delu

ponedeljek, 26.10.2015

Moravske Toplice, 26. oktober 2015 –  V občini Moravske Toplice so zadovoljni z izvedbo projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«, saj bodo z novozgrajeno infrastrukturo zagotovili nemoteno oskrbo s kakovostno pitno vodo za večino občank in občanov, tudi tistih na gričevnatem delu.

Investitorji projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«, so poleg nosilne občine Grad, občine Moravske Toplice, Tišina, Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci in Šalovci. Z zaključkom so bili izpolnjeni primarni cilji projekta, izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin sistem B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo vključenih še 10.180 prebivalcev. V okviru projekta so bili zgrajeni primarni in sekundarni vodovodi in transportni vodi z objekti. 

Župan Občine Moravske Toplice, Alojz Glavač je ob zaključku projekta izpostavil: »Z zgrajenim vodovodnim sistemom na območju občine Moravske Toplice bo večina naselij preskrbljena z neoporečno pitno vodo. Predvsem pa bo poskrbljeno tudi za naselja na gričevnatem delu, ki so poleg oporečnosti imela težave predvsem z nestalnim virom vode. Ostalo je še nekaj naselij, ki v prvo fazo niso bila uvrščena in čakajo na drugo fazo projekta oskrbe s pitno vodo. Koordinacija izgradnje je potekala pod nadzorom vodilne občine in v sodelovanju z inženirjem. Tako, da je sodelovanje potekalo dobro in brez večjih težav.«

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B znaša 49,5 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad, ter Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84