Občina Puconci: Zagotovljena čista pitna voda za prebivalce celotne občine

četrtek, 29.10.2015

Puconci, 29. oktober 2015 – Uresničitev projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« prinaša zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo vsem prebivalcem na območju občine Puconci.  

Investitorji projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« so poleg nosilne občine Grad, občine Puconci, Murska Sobota, Hodoš, Gornji Petrovci, Beltinci, Cankova, Kuzma, Moravske Toplice, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Z zaključkom so bili izpolnjeni primarni cilji projekta, izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin sistem B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo vključenih še 10.180 prebivalcev. V okviru projekta so bili zgrajeni primarni in sekundarni vodovodi in transportni vodi z objekti. 

Župan Občine Puconci Ernest Nemec je ob zaključku projekta povedal: »Prebivalcem celotne občine Puconci, ki vključuje 23 vasi, smo z izvedbo projekta zagotovili oskrbo s čisto pitno vodo iz mestnega vodovoda. Doseženi cilji projekta in korektno sodelovanje s sosednjimi občinami nas izpolnjujejo z zadovoljstvom.«

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B znaša 49,5 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad, ter Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84