OPRAVLJENA DELA V SKLADU S PLANOM IN PRIORITETAMI

torek, 05.05.2015

Spomladanska dela v sklopu 3 projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«

OPRAVLJENA DELA V SKLADU S PLANOM IN PRIORITETAMI

Grad, 5. maj 2015 -  Gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodov v projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B« se je marca in aprila nadaljevala tudi v sklopu 3, kamor spadajo občine Gornji Petrovci, Moravske Toplice, Hodoš in Šalovci.

Dela so v obeh mesecih izvajali v skladu s prioritetnim načrtom izvajanja del in s terminskim planom, kar je omogočilo tudi dokaj suho pomladansko vreme.

V občini Moravske Toplice so izvajali dela na odsekih in objektih: primarni vodovod VPB – 3, sekundarni vodovod Suhi vrh – Prosenjakovci (VFS-1) in na črpališču Moravske Toplice. Na vodohranih Bogojina,  Vučja Gomila in Suhi Vrh so aprila izvajali tudi zaključna dela.

V občini Gornji Petrovci pa so delali na vodohranu Pindža, sekundarnem vodovodu Gornji Petrovci (SGP), kjer so izvajali zaključna dela.  V občini Hodoš so delali na odsekih transportnega vodovoda VHO 1. V občini Šalovci pa so na odsekih sekundarnega vodovoda (SŠ-1), (VŠA-1) opravljali zaključna dela, prav tako na vodohranu in črpališču Dolenci I, II in III.

Še pred koncem meseca so v občini Moravske Toplice uredili tudi rešitev izvedbe NN priključkov (vsa potrebna dovoljenja in soglasja), da bi nato lahko objekte VH Bogojina, VH Sebeborci in VH Andrejci priključili na elektriko. Tudi v občini Gornji Petrovci so uredili rešitev izvedbe NN priključkov (prav tako vsa potrebna dovoljenja in soglasja), da bi lahko objekt VH Pindža priključili na elektriko.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

--------------------------------

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84