Oskrba prebivalcev s pitno vodo bo omogočila dolgoročni razvoj vsem 12 občinam Sistema B

ponedeljek, 26.10.2015

Grad, 26. oktober 2015 – V občini Grad, ki je nosilna občina projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«, so zadovoljni z uspešnim zaključevanjem projekta in poudarjajo, da gre za pomembo pridobitev za vse sodelujoče občine in širšo pomursko regijo.

Investitorji projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« so poleg nosilne občine Grad, občine Tišina, Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci in Šalovci. Z zaključkom so bili izpolnjeni primarni cilji projekta, izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin sistem B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo vključenih še 10.180 prebivalcev. V okviru projekta so bili zgrajeni primarni in sekundarni vodovodi in transportni vodi z objekti. 

Županja Občine Grad Cvetka Ficko je ob zaključku projekta povedala: »Z izvedbo projekta se je izgradila ustrezna komunalna infrastruktura za oskrbo prebivalcev s pitno vodo, ki bo omogočila dolgoročni razvoj vsem 12 občinam tega projekta, predvsem pa Goričkim občinam, ki do sedaj niso imele dostopa do javnega vodovoda.«

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B znaša 49,5 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad, ter Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84