Oskrbo s pitno vodo Sistema B upravljajo iz Murske Sobote

petek, 30.10.2015

Grad - 30. oktober 2015 – Po zaključku gradnje vodovodnega sistema v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B novo infrastrukturo v upravljanje prevzema, za ta namen ustanovljeno, javno podjetje Vodovod Sistema B, d.o.o., s sedežem v Murski Soboti.

Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B, ki obsega 12 pomurskih občin, je bil tako po obsegu kot s finančnega vidika najzahtevnejši projekt v sklopu celovitega regionalnega projekta oskrbe s pitno vodo Pomurja. Projekt poleg Sistema B obsega tudi Sistem A in Sistem C.

Novoustanovljeno javno podjetje Vodovod Sistema B je pooblaščeno, da v skladu z zakoni in predpisi ustanoviteljic, ki urejajo področje gospodarskih javnih služb in varstva okolja, opravlja dejavnost obvezne lokalne gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo« na območju občin Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Mestne občine Murska Sobota, občin Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Centraliziran vodovodni sistem bo omogočal lažji nadzor vodnih virov ter posledično učinkovitejše zagotavljanje mikrobiološke in kemijske ustreznosti pitne vode. Na ta način bo lahko zgodovinska investicija, ki je oskrbela prebivalce občin na Goričkem z najpomembnejšim pogojem za kakovostno življenje – pitno vodo, tudi odgovorno upravljana.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84