Pridobitve v občinah Cankova, Puconci, Rogašovci, Kuzma in Grad v sklopu izgradnje Pomurskega vodovoda – Sistem B

četrtek, 29.10.2015

Grad, 29. oktober 2015 – Gradnja vodovodnega sistema v občinah Cankova, Puconci, Rogašovci, Kuzma in Grad je del skupnega projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B. Izvedba projekta vzpostavlja enovit sistem oskrbe s pitno vodo in izboljšanje kakovosti pitne vode za prebivalce vseh sodelujočih občin.

Na območju občine Cankova so uredili vodovod za naselja Korovci, Gornji Črnci – Domajinci – Beznovci, Krašči, Korovci, Domajinci in Topolovci ter zamenjali cevi v Cankovi. Tako so izgradili primarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 4.290 m, sekundarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 15.112 m ter transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 8.993 m. Uredili so tudi vodohran s črpališčem Gornji Črnci.

V občini Puconci so rekonstruirali črpališče Predanovci in izgradili črpališče Mačkovci. Uredili so vodovod za naselja Otovci, Dankovci, Mačkovci, Prosečka vas in Kuštanovci ter transportni vodovod Dankovci – Mačkovci. Skupaj so na območju Puconcev izgradili sekundarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 41.698 m ter transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 4.405 m.

V občini Rogaševci so izgradili vodohran Rogašovci ter vodovode Ropoča – Motovilci (meja z občino Grad), Ropoča – redukcija Ropoča – Rogašovci, Sveti Jurij – Rogašovci, Ropoča – Nuskova, Sveti Jurij ter Serdica – Sotina – Nuskova. Tako so izgradili primarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 5.842 m, sekundarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 6.962 m in transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 2.232 m.

V občini Kuzma so izgradili vodovoda Trdkova in Gornji Slaveči ter vodohran Lepošov breg in prečrpališče Trdkova. Tako so izgradili primarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 3.344 m ter transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 586 m.

V občini Grad si izgradili vodovod od črpališča Grad do meje z občino Kuzma.

Gradbena dela na Sklopu 2 je izvedlo podjetje Gorenje projekt, d.o.o., Velenje. Projekt izgradnje vodovoda so sofinancirali Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad in sodelujoče občine Sistema B. 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84