S projektom Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B zagotovili zdravo pitno vodo celotnemu območju občine Šalovci

sobota, 17.10.2015

Šalovci, 17. oktober 2015 – Uresničitev projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B prinaša pomembne koristi občankam in občanom občine Šalovci. Dogradili so vodovodno omrežje, ki zdaj pokriva celotno območje občine, ter zagotovili nemoteno oskrbo s kakovostno pitno vodo vsem prebivalcem.

Investitorji projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« so poleg nosilne občine Grad, občine Šalovci, Rogašovci, Puconci, Murska Sobota, Hodoš, Gornji Petrovci, Beltinci, Cankova, Kuzma, Moravske Toplice in Tišina. Z zaključkom so bili izpolnjeni primarni cilji projekta, izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin sistem B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo vključenih še 10.180 prebivalcev. V okviru projekta so bili zgrajeni primarni in sekundarni vodovodi in transportni vodi z objekti. 

Župan Občine Šalovci, Iztok Fartek, je ob zaključku projekta povedal: »Z uresničitvijo projekta Oskrbo s pitno vodo Pomurja – Sistem B bomo na celotnem območju občine Šalovci zaključili z izgradnjo vodne infrastrukture ter vsem občankam in občanom zagotovili oskrbo z zdravo pitno vodo. Z izvedbo projekta pa ne morem biti zadovoljen, saj so ga ves čas gradnje spremljale nevšečnosti in pomanjkljivosti, ki so nam povzročale nenehna usklajevanja, pogajanja in dodatna dela. Sodelovanje z ostalimi občinami ocenjujem kot korektno in dobro.«

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B znaša 49,5 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad, ter Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84