V SKLOPU 1 ŽE IZVEDENI TEHNIČNI PREGLEDI

sobota, 15.08.2015

Grad, 15. avgust 2015 – do konca prejšnjega meseca so v okviru gradnje transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov v Sklopu 1, v katerega spadajo občine Beltinci, Murska Sobota in Tišina, v celoti izgradili primarne in sekundarne ter transportne cevovode.

V Beltinci izgradili primarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 2.542 metrov, sekundarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 3.726 metrov, transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 1.186 metrov, pa tudi vodohran Beltinci.

V Murski Soboti so izgradili primarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 723 metrov, transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 8.419 metrov in v celoti rekonstruirali stolpni vodohran Murska Sobota. Naredili so tudi vodni vir VV Krog.

V Tišini so dokončali primarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 6.390 metrov, transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 4.006 metrov, celotno črpališče Tropovci in rekonstrukcijo vodnega vira VV Črnske meje.

Za vse vodovodno omrežje in objekte so tudi že izvedeni tehnični pregledi in pridobljena uporabna dovoljenja, v tem času pa se bo izvedla primopredaja opravljenih del.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

--------------------------------

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84