Vodovodna infrastruktura Hodoš povezana v enovit sistem oskrbe s pitno vodo Pomurja

nedelja, 18.10.2015

Hodoš, 18. oktober 2015 –  V občini Hodoš so leta 2005 izgradili nov vodovodni sistem z lastnimi sredstvi občine in s sofinanciranjem občank in občanov. Izvedba projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« pa je obstoječo infrastrukturo še nadgradila in jo povezala v enovit sistem oskrbe s pitno vodo.

Investitorji projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« so poleg nosilne občine Grad, občine Hodoš, Gornji Petrovci, Beltinci, Cankova, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Z zaključkom so bili izpolnjeni primarni cilji projekta, izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin sistem B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo vključenih še 10.180 prebivalcev. V okviru projekta so bili zgrajeni primarni in sekundarni vodovodi in transportni vodi z objekti. 

Župan Občine Hodoš Ludvik Orban je ob zaključku projekta povedal: »V okviru projekta Oskrba s pitno vodo – Sistem B smo v naši občini izgradili primarni vod s povezavo od k.o. Šalovci do našega črpališča v dolžini 1.785 km. Na novo je bil zgrajen sekundarni vod od konca naselja do Mladinskega doma v dolžini 1.860 km. Tukaj so na novo položili debelejše cevi, ki so primerne za požarni hidrant. Kakovost izvedbe pa bomo lahko ocenjevali v nadaljevanju, ko se bodo pojavljale morebitne napake.«

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B znaša 49,5 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad, ter Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84