Zagotovljena trajna in varna oskrba s kakovostno pitno vodo v 12 pomurskih občinah

torek, 27.10.2015

Pomurske občine ustvarile skupne regionalne sinergije za nadaljnji razvoj celotnega območja

Grad, 27. oktober 2015 – Županja Občine Grad Cvetka Ficko je na današnji novinarski konferenci predstavila dosežene cilje projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«. Spregovorila je o pozitivnih učinkih projekta za tamkajšnje prebivalce, občine in celotno regijo. Investicija predstavlja nadgradnjo vodovodnega sistema z vzpostavitvijo enovitega sistema oskrbe s pitno vodo v 12 pomurskih občinah, poleg nosilne Občine Grad še v občinah Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

V okviru projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B so v 12 sodelujočih občinah zgradili primarne in sekundarne vodovode ter transportne vode s pripadajočimi objekti in uredili dva vodna vira. Z uspešno izvedbo projekta so izpolnili primarne cilje projekta, to je izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin Sistema B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo na vodovodni sistem vključenih še 10.180 prebivalcev.

Županja Občine Grad Cvetka Ficko je ob zaključku projekta povedala: »Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B je pomembna pridobitev za naše občanke in občane ter širšo pomursko regijo. Z investicijo nismo nadgradili samo vodovodnega sistema in zagotovili zanesljive oskrbe s kakovostno pitno vodo. Z investicijo smo vzpostavili boljše življenjske pogoje, tako z vidika zdravja kot splošne kakovosti življenja v naših občinah. S tem smo povečali privlačnost naše regije za poselitev in ustvarili možnosti za dolgoročni razvoj področja, saj je nemotena oskrba s pitno vodo temeljna človekova potreba.«

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B znaša 49,5 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad, ter občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Cvetka Ficko, županja, Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad, T: 02/551 88 82, F: 02/551 88 86, E: zupanja@obcina-grad.si, W: www.obcina-grad.si