ZAKLJUČEVANJE DEL NA MNOGIH ODSEKIH IN OBJEKTIH

torek, 05.05.2015

Spomladanska dela v sklopu 2 projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«

ZAKLJUČEVANJE DEL NA MNOGIH ODSEKIH IN OBJEKTIH

Grad, 5. maj 2015 - V prvih dveh spomladanskih mesecih so v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« na sklopu 2, kamor spadajo občine Cankova, Puconci, Rogašovci, Kuzma in Grad, opravili več del, med njimi na večini določenih odsekov tudi zaključna.

V občini Cankova so delali na odsekih sekundarnega vodovoda za naselje Krašci, primarnega vodovoda VCA, pa tudi na vodohranu in črpališču Gornji Črnci, kjer so aprila naredili zaključna dela. Na vseh trasah vodovoda so prav tako izvajali zaključna dela.

V občini Grad so delali na črpališču Grad, predvsem ograjo, odvodnjavanje in elektro omarico, na odsekih transportnega vodovoda pa zaključna dela.

V občini Kuzma so delali na vodohranu Lepošev breg, na črpališču Trdkova, na obeh gradbiščih so aprila izvedli tudi zaključna dela; zaključna dela pa so že marca naredili tudi na odsekih transportnega vodovoda VGS in primarnega vodovoda VTR.

V občini Puconci so izvajali dela na sekundarnih vodovodih Mačkovci (SP-2) in Prosečka vas (SP-3), na črpališču Otovci, prečrpališčih Mačkovci, Dankovci, Prosečka vas, Kuštanovci. Nadaljevali so tudi rekonstrukcijo, obenem pa aprila zaključevali dela na vseh trasah vodovoda in objektih, hidrantih in zračnikih na objektih.

V Rogašovcih so v prvih spomladanskih mesecih izvajali dela na odsekih transportnega vodovoda Ropoča (VRM-1) in (VRM-2), primarnega vodovoda Ropoča – Rogašovci (VRR), sekundarnega vodovoda Serdica – Sotina - Nuskova (SR-4), pa tudi na vodohranu in prečrpališču Rogašovci. Na vseh trasah vodovoda pa so opravljali že zaključna dela.

Po občinah so tudi priskrbeli soglasja za NN priključke za elektriko, in sicer v občini Cankova za vodohran in prečrpališče Gornji Črnci, merilni jašek, prečrpališče Korovci (VCK); v občini Grad za črpališče Grad; v občini Kuzma za črpališče Trdkova in vodohran Lepošev breg. Prav tako tudi v občini Puconci za prečrpališči Mačkovci, Prosečka vas in Kuštanovci ter črpališča Predanovci, Otovci in Dankovci. V Rogašovcih pa za vodohran in črpališče Rogašovci.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

--------------------------------

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84