Zdrava pitna voda tudi za več kot 200 gospodinjstev v občini Rogašovci

četrtek, 15.10.2015

Rogašovci, 15. oktober 2015 – Občini Rogašovci je izvedba projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B prinesla 12 kilometrov vodovodnega omrežja, na katerega se že priključuje več kot 200 gospodinjstev, ki zdravo pitno vodo nujno potrebujejo.

Investitorji projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« so poleg nosilne občine Grad, občine Rogašovci, Puconci, Murska Sobota, Hodoš, Gornji Petrovci, Beltinci, Cankova, Kuzma, Moravske Toplice, Šalovci in Tišina. Z zaključkom so bili izpolnjeni primarni cilji projekta, izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin sistem B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo vključenih še 10.180 prebivalcev. V okviru projekta so bili zgrajeni primarni in sekundarni vodovodi in transportni vodi z objekti. 

Župan Občine Rogašovci Edvard Mihalič je ob zaključku projekta povedal: »Zdrava pitno voda za našo občino predstavlja možnost za razvoj raznovrstnih dejavnosti, pri katerih je bistven pogoj nemotena zagotovitev zdrave pitne vode. Z izvedbo projekta smo zadovoljni. Na poti od ideje do izvedbe smo porabili preveč časa in energije in ne nazadnje tudi denarja, saj so se ideje o izvedbi vodovoda v preteklosti večkrat spreminjale. Večina občin je že imela pripravljene projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja še preden se je oblikoval Sistem B. Vse občine Sistema B smo našle skupni jezik in tvorno sodelovale. Z občinami smo dobro sodelovali, saj smo pri tako pomembnem in velikem projektu malenkosti in lastne koristi dali na stranski tir ter zasledovali širši interes, to pa je oskrba s pitno vodo Pomurja.

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B znaša 49,5 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad, ter Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84